Category : Windows Server

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT IIS WEBSERVER, FTP LÀM DOWNLOAD TRÊN WINDOWS SERVER 2019 Thông tin Server OS: WS Server 2019 IP: 172.16.23.200/24 Cài đặt OS và Cập nhật Windows Server bản vá mới nhất CÀI ĐẶT Vào Server Manager->Manage-> Add roles and feautures Cài đặt thành công Test Web IIS http://locahost Cấu hình Web Tạo ..

Read more

Ngữ cảnh Câu chuyện quản trị system của Doanh nghiệp thường quy mô cở trung, vừa to,… Nếu doanh nghiệp chúng ta nhỏ thường ông quản trị mạng làm hết nghĩa là roles và vai trò system admin, network admin là 1 nói chung là all in one 🙂 đó là câu chuyện đương nhiên ..

Read more

Tổng hợp link download Windows Server cập nhật mới nhất 2020. Admin chia sẽ đến anh em làm quản trị hệ thống nhé. STT Windows Server release Version OS Build Link Download Backup 00 Windows Server 2022 (Long-Term Servicing Channel) (Datacenter, Essentials, Standard) 2022 20348.169 https://bit.ly/3rcoiLi https://bit.ly/3xqgBlP 01 Windows Server, version 20H2 (Semi-Annual Channel) (Datacenter ..

Read more