Category : Windows

command-prompt-best-cmd-commands-list-img

Tổng hợp các lệnh dành cho Windows mà các system admin cần biết nhé có thể thao tác nhanh qua lệnh. Bộ lệnh này hầu như ở %systemroot%\System32\ Mô tả Lênh CMD Accessibility Options utilmanorcontrol access.cpl Add Hardware Wizard hdwwiz Programs and Features(Add New Programs)(Add Remove Windows Components)(Set Program Access & Defaults ) appwiz.cplcontrol appwiz.cpl,,1control ..

Read more