Mạng là gì?

  Khái niệm, Mạng cơ bản Không có phản hồi

Mạng là gì tập hợp các thiết bị được kết nối với nhau để truyền dữ liệu cho nhau. Một mạng có thể truyền tải qua nó rất nhiều loại dữ liệu khác nhau từ nhiều ứng dụng khác nhau của các đối tượng khác nhau.

Mạng có quy mô lớn nhất và được sử dụng rộng rãi nhất là mạng Internet toàn cầu.

Một mạng bao gồm các đối tượng như:

  • Một người sử dụng PC kết nối mạng dây để truy cập internet tại nhà
  • Một người có thể sử dụng điện thoại, lap top để kết wifi truy cập internet
  • Một công ty, trường học hoặc tổ chức doanh nghiệp thuê đường truyền từ các ISP để truy cập internet …

Trả lời