CÁCH CÀI ĐẶT FREEPBX TRÊN VMWARE ESXI

  Blog, Cases, Linux, Thủ thuật Không có phản hồi

THÔNG TIN

Download source mới nhất tại đây https://downloads.freepbxdistro.org/ISO/SNG7-PBX16-64bit-2208-2.iso https://downloads.freepbxdistro.org/ISO/SNG7-PBX-64bit-2203-2.iso Copy lên datastore hoặc burn ra usb

Tạo Máy ảo

Chọn ISO vừa download về
Chọn Finish để cài máy ảo

CÀI ĐẶT FREEPBX

Reboot
Tắt firewall của Voice Server
fwconsole firewall --help

fwconsole firewall disable

fwconsole firewall stop

fwconsole firewall start

fwconsole firewall restart

fwconsole firewall trust 172.16.33.0/24

fwconsole firewall trust 172.16.17.0/24

fwconsole firewall list trusted

Logon Khởi tạo

CẤU HÌNH FREEPBX CƠ BẢN

Skip để qua nhé, nếu trường hợp chúng ta mua subscription tổng đài sẽ active, còn không chạy skip để lướt qua các quảng cáo
Mỗi khi cấu hình lưu ý phải apply config nhé.
Cấu hình firewall trust với server voice
Chọn No=> Not now skip trunk
Đây là giao diện sao khi init config
CẤU HÌNH SIP TRUNKING VÀ INCOMING OUTGOING để phần sau nhé. Bài viết do phương nguyễn chủ biên, mọi thông tin reup vui lòng ghi rõ nguồn gốc. Have nice good day

Trả lời