Cách Ẩn Wp-Admin Trong WordPress Với WPS Hide Login

  Blog, Thủ thuật Không có phản hồi

Vấn đề bảo mật với Wp-Admin

Khi làm website với mã nguồn mở mà đặt biệt với WordPress thì mọi câu trúc website hầu như ai cũng biết. CHo nên vấn đề cần đặt ra là phải ẩn hoặc đổi đường dẫn vào nhà. Hạn chế các cuộc tấn công dò mật khẩu nhé.

Có nhiều cách để bảo vệ, tăng tính bảo mật cho WordPress. Trong những cách đó thì lại có cách đơn giản và có cách phức tạp. Và kỹ thuật thay đổi đường dẫn vào trang quản trị của WP, hay nói nôm na là giấu wp-admin, là cách đơn giản, dễ làm nhưng hiệu quả khá tốt.

Đường dẫn mặt định là dạng

http(s)://domain.abc/wp-admin

Cách Ẩn Wp-Admin Trong WordPress Với WPS Hide plugin

Có nhiều plugin để làm việc này tuy nhiên tôi thấy plugin WPS hide plugin là nhẹ dễ sử dụng đáp ứng được tính năng ẩn đường dẫn cứ sài thôi nhé.

Cài đặt thì vào plugin -> gỏ WPS hide plugin thôi nhé cài và kích hoạt lên

Cấu hình đổi đường dẫn

Phần này thì các bạn cần đổi một đường dẫn nào gọi là bí mật của các bạn nhe 🙂 miễn sao phức tạp khó ai đoán.

ví dụ

https://domain.abc/link-secret

Trả lời