Category : Ảo Hóa

sd-wan

Khái niệm Mạng được điều khiển bởi phần mềm WAN (hay còn gọi là SD-WAN: Software-Defined WAN) là một phương pháp để triển khai mạng diện rộng (WAN: Wide Area Networks) sử dụng mạng điều khiển bởi phần mềm (SDN: Software-Defined Networking) để đạt được độ linh hoạt cao hơn. Công nghệ SD – WAN ..

Read more

Ảo hóa là công nghệ cho phép chạy đồng thời nhiều OS trên 1 máy tính . Cùng chia sẽ tài nguyên phần cứng và được quản lý bởi lớp ảo hóa ( Hypervisor )Lớp ảo hóa nằm giữa lớp hardware và OS giúp quản lý, phân phát tài nguyên phần cứng cho lớp các ..

Read more