Category : Mạng cơ bản

Phần này cũng không quá xa lạ với các anh chị đã học chương trình MCSA (2008, 2012, 2016, 2019) của Micorosoft nhé. Phương Nguyễn Blog chỉ chia sẽ lại 1 số kiến thức về chia sẻ dữ liệu file Server cho các IT Admin nhé. Thứ 1: Đầu tiên chúng ta cần biết NTFS ..

Read more

Internet là mạng toàn cầu kết nối các hệ thống mạng trên phạm vi toàn cầu. Truy nhập Internet để trao đổi dữ liệu và tìm kiếm thông tin là hoạt động không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Để kết nối vào Internet, người dùng và doanh nghiệp có thể có một số ..

Read more

Mạng là gì tập hợp các thiết bị được kết nối với nhau để truyền dữ liệu cho nhau. Một mạng có thể truyền tải qua nó rất nhiều loại dữ liệu khác nhau từ nhiều ứng dụng khác nhau của các đối tượng khác nhau. Mạng có quy mô lớn nhất và được sử ..

Read more